Fremdrift

Tjenester innen

INNOVASJON

Over 20 års erfaring med innovasjon og utvikling  i privat og offentlig sektor innen matvareindustri, pharmasøytisk industri og helsekost. Fokus på effektiv brukernær innovasjon og alle stegene fra nytt til nyttigjort. 

PROSJEKTLEDELSE

Ledelse av nasjonale og internasjonale prosjekter fra lavt TRL nivå til TRL 9.  Gjentatt erfaring med utvikling og kommersialisering av teknologi gjennom alle ledd

- fra idefase og lab-skala

- prosessutvikling

- oppskalering

- Installasjon og kommersialisering

FAGKUNNSKAP

Faglig kunnskap og erfaring innen 

- Biopolymere systemer

- Overflatekjemi og emulsjoner

- Oljer / Omega-3 (EPA/DHA)

- Enkapsulering og partikkelkjemi

- Drug delivery systemer

- Gelsystemer

- IP beskyttelse

- Packaging og emballasje

- Sensorer for matvarer