Fremdrift

Konsulentvirksomhet innen

- Innovasjon

- Ideutvikling

- Problemløsning

- Prosjektarbeid

Lang erfaring fra

- Biopolymere systemer

- Overflatekjemi og emulsjoner

- Oljer / Omega-3 (EPA/DHA)

- Enkapsulering

- Partikkelkjemi (micro and macro beads)

- Drug delivery systemer

- Gelsystemer

- IP beskyttelse

- Prosjektledelse

- Personalledelse

 

 

Partikler og encapsulering

 

 

 

Jobbet flere år med innkapsling av virkestoffer i geler, blant annet gjennom utvikling av metodikk og prosesser for innkapsling av marine oljer i alginate kapsler.

 

Erfaring

 

Over 15 års erfaring fra internasjonale prosjekter med fokus på ideutvikling, formuleringsutvikling og prosessutvikling innen matvare, helsekost og farmasøytisk regulerte områder.

 

Gjentatt erfaring fra utvikling og kommersialisering av teknologi gjennom alle ledd

- fra idefase og lab-skala

- prosessutvikling

- oppskalering

- Installasjon og kommersialisering

 

 

 

 

 

Fremdrift v/Andersen, Org. nr. 993386243

Brannfjellveien 96A, 1181 Oslo

Peder Oscar Andersen

Peder.Andersen@fremdrift.com

+47 99001749

Copyright @ All Rights Reserved